Sākums>Apmācību centrs

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Strēlnieku iela 9-14, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns augustam

18.07.2014

Sadaļā "Apmācību centrs" pieejams kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns augustam. Aicinām ar to iepazīties un savlaicīgi pieteikties apmācībām!

Satversmes tiesa ierosina lietu par normu attiecībā uz administratora tiesībām

10.07.2014

2014.gada 7.jūlijā Satversmes tiesas 2.kolēģija ierosināja lietu „Par Civilprocesa likuma 363.8 panta astotās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim), ciktāl tā attiecas uz maksātnespējas administratora tiesībām pārsūdzēt tiesas lēmumu, ar kuru administrators tiek atcelts no maksātnespējas procesa, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam”.

Apstrīdētā norma

Apstrīdētā norma bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim, un tā citastarp noteica, ka tiesas lēmums par pieteikuma un sūdzības izskatīšanu, tajā skaitā par administratora atcelšanu no pienākumu pildīšanas maksātnespējas procesā uz pieteikuma pamata, nav pārsūdzams.

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 92.pants: „Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Gata Krasovska konstitucionālās sūdzības, kurā pausts viedoklis, ka apstrīdētā norma nesamērīgi ierobežo viņa pamattiesības, turklāt ierobežojumam neesot leģitīma mērķa. Attiecībā uz sūdzības iesniedzēju tiesa esot pieņēmusi lēmumu par viņa atcelšanu no maksātnespējas procesa administratora pienākumu pildīšanas. Minētais lēmums atbilstoši apstrīdētajai normai nav pārsūdzams.  Šāda situācija esot pretrunā ar tiesībām uz taisnīgu tiesu.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz šā gada 5.septembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2014.gada 7.decembris. Par lietas izskatīšanas procesu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Informācijas avots:

Bērnu slimnīcā uzziedējuši Administratoru asociācijas dāvātie ziedi un kociņi

04.07.2014

Pateicoties Administratoru asociācijaas biedru ziedojumiem, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas teritorijā saziedējušas krāšņas puķu dobes un iestādīti kociņi, kas priecē gan mazos pacientus, gan viņu vecākus un arī slimnīcas personālu. Aicinām aplūkot fotogrāfijas šeit. Un vēlreiz pateicamies visiem ziedotājiem!

Pieteikšanās maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmenam

01.07.2014

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija izsludina pieteikšanos maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmenam.

 

Pieteikšanās eksāmenam sākums: 2014.gada 7.jūlijs.

Pieteikšanās eksāmenam noslēgums: 2014.gada 15.augusts.

 

Eksāmena norises laiks un vieta:

Eksāmena praktiskā daļa 2014.gada 2.oktobrī.

Eksāmena teorētiskā daļa 2014.gada 3.oktobrī

 Albert Hotel, Rīgā, Dzirnavu ielā 33

 

INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM PAR PIETEIKŠANOS EKSĀMENAM

IESNIEGUMA VEIDLAPA

Eksāmenu organizē Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Sertifikācijas centrs

Kontaktinformācija: Rīgā, Strēlnieku ielā 9-14, tālrunis: 67814250, elektroniskā pasta adrese: administratori@administratori.lv


 

Pieteikšanās maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmenam

01.07.2014

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Sertifikācijas centrs ir uzsācis darbu pie maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena organizēšanas.

Pieteikšanās eksāmenam sākums: 2014.gada 7.jūlijs.

Pieteikšanās eksāmenam noslēgums: 2014.gada 15.augusts.

 

Eksāmena norises laiks un vieta:

Eksāmena praktiskā daļa 2014.gada 2.oktobrī.

Eksāmena teorētiskā daļa 2014.gada 3.oktobrī

 Albert Hotel, Rīgā, Dzirnavu ielā 33

 

INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM PAR PIETEIKŠANOS EKSĀMENAM

IESNIEGUMA VEIDLAPA

 

Kontaktinformācija: Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām vērsties Administratoru asociācijas Sertifikācijas centrā, Rīgā, Strēlnieku ielā 9-14, tālrunis: 67814250, elektroniskā pasta adrese: administratori@administratori.lv.

Atkārtotas sertificēšanas termiņi 2015.gadā un 2016.gadā

26.06.2014

2015.gadā sertifikāta darbības termiņš beigsies 183 maksātnespējas procesa administratoriem un 2016.gadā sertifikāta darbības termiņš beigsies 155 maksātnespējas procesa administratoriem.

Aplūkot informāciju par atkārtotas sertificēšanas termiņiem 2015.gadā un 2016.gadā.

Informācija par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu.

Sertifikācijas centram atkārtoti piešķirta akreditācija

25.06.2014

Noslēgusies Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Sertifikācijas centra atkārtota novērtēšana atbilstībai akreditācijas kritērijiem akreditācijas sfērā atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17024:2012 standarta, reglamentējošo normatīvo aktu un Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja prasībām.

Novērtēšana norisinājās klātienē 2014.gada 3.martā, 2014.gada 5.martā un 2014.gada 7.martā maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena norises laikā; 2014.gada 7.maijā Sertifikācijas centra atrašanās vietā uzraudzības vizītes ietvaros veikta vadības sistēmas dokumentācijas un darbības novērtēšana, kā arī pabeigtu sertificēšanas procedūru pārbaude.

Saskaņā ar Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja 2014.gada 20.jūnija paziņojumu Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Sertifikācijas centram atkārtoti piešķirta akreditācija atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17024:2012 standarta prasībām reglamentētajā jomā - maksātnespējas procesa administratoru sertificēšana.

Institūcijai piešķirts reģistrācijas Nr.LATAK-S3-411-04-2010.

Akreditācijas darbības laiks līdz 2019.gada 19.jūnijam. 

Sertifikācijas centram atkārtoti piešķirta akreditācija

20.06.2014

Noslēgusies Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Sertifikācijas centra atkārtota novērtēšana atbilstībai akreditācijas kritērijiem akreditācijas sfērā atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17024:2012 standarta, reglamentējošo normatīvo aktu un Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja prasībām.

Novērtēšana norisinājās klātienē 2014.gada 3.martā, 2014.gada 5.martā un 2014.gada 7.martā maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena norises laikā; 2014.gada 7.maijā Sertifikācijas centra atrašanās vietā uzraudzības vizītes ietvaros veikta vadības sistēmas dokumentācijas un darbības novērtēšana, kā arī pabeigtu sertificēšanas procedūru pārbaude.

Saskaņā ar Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja 2014.gada 20.jūnija paziņojumu Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Sertifikācijas centram atkārtoti piešķirta akreditācija atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17024:2012 standarta prasībām reglamentētajā jomā - maksātnespējas procesa administratoru sertificēšana.

Institūcijai piešķirts reģistrācijas Nr.LATAK-S3-411-04-2010.

Akreditācijas darbības laiks līdz 2019.gada 19.jūnijam. drukāt >