Sākums>Apmācību centrs

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Strēlnieku iela 9-14, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Izbeigta sertifikāta darbība

08.02.2016

Pieņemts lēmums par Sandai Laicēnai izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00273 darbības izbeigšanu 08.02.2016.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Papildināts februāra kvalifikācijas pilnveides plāns

03.02.2016

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns februārim papildināts ar semināru "Datu aizsardzības praktiskie aspekti maksātnespējas procesa administratora darbā" (5 ak.h), kas norisināsies 19.februārī plkst. 10:00-14:15. Pasākuma vadītāja: Signe Plūmiņa – personas datu aizsardzības eksperte, ilggadēja Datu valsts inspekcijas direktore (2001.-2015.g.). Specializējusies personas datu aizsardzībā, informācijas atklātības jautājumos un IT tiesībās. Viena no Fizisko personu datu aizsardzības likuma autorēm.

Februārī iespējams pieteikties vēl šādiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem:

  • 25.02.2016. "Grāmatvedības dokumentu identificēšana un analīze, izprotot bilances posteņu ekonomisko būtību" (6 ak.h). Pasākuma vadītāja: Maija Grebenko – Mg. oec., praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, žurnāla Bilance galvenā redaktore, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle, vairāku grāmatvedības grāmatu autore.
  • 26.02.2016. "Pierādījumi un pierādīšana civilprocesā" (4 ak.h). Pasākuma vadītāja: Daina Ose – Dr.iur. zvērināta advokāte, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras docente.

Reģistrēties kvalifikācijas pilnveides pasākumiem elektroniski iespējams šeit.

Aicinām pieteikties savlaicīgi!

Apturēta sertifikāta darbība

03.02.2016

03.02.2016. pieņemts lēmums par Alvim Mitenbergam izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00559 darbības apturēšanu līdz 01.02.2018.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Atkārtoti sertificēti 2 administratori

03.02.2016

Atkārtotas sertificēšanas ietvaros diviem maksātnespējas procesa administratoriem pagarināta sertifikāta darbība nākamajam divu gadu periodam ar sertifikāta derīguma termiņu līdz 13.02.2018.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Par valsts amatpersonas deklarāciju iesniegšanu

02.02.2016

Šodien, 2016.gada 2.februārī, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstīja likumprojektu „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, kas paredz papildināt pārejas noteikumus ar 22.2 punktu šādā redakcijā:

„22.2 Šā likuma 4. panta pirmās daļas 26. punktā minētajām valsts amatpersonām valsts amatpersonas deklarācijas, kuras iesniedz, stājoties amatā, iesniegšanas termiņš (25. panta pirmā daļa) skaitāms no 2017. gada 1. janvāra. Valsts amatpersonu deklarācijas, ko šā likuma 4. panta pirmās daļas 26. punktā minētās valsts amatpersonas ir iesniegušas Valsts ieņēmumu dienestam pirms šajā punktā noteiktā termiņa, Valsts ieņēmumu dienests dzēš no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas.”

Likumprojekts vēl jāskata steidzamības kārtā Saeimas sēdē divos lasījumos, kas plānoti ceturtdien, 2016.gada 4.februārī.

Pieteikšanās maksātnespējas procesa administratora eksāmenam

01.02.2016

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija izsludina pieteikšanos maksātnespējas procesa administratora eksāmenam.

Eksāmenu organizē Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Sertifikācijas centrs.

Pieteikšanās eksāmenam sākums: 2016.gada 2.februāris.

Pieteikšanās eksāmenam noslēgums: 2016.gada 15.marts.

 

Eksāmena norises laiks:

Eksāmena praktiskā daļa grāmatvedības jomā 2016.gada 1.jūnijā.

Eksāmena praktiskā daļa maksātnespējas jomā 2016.gada 2.jūnijā.

Eksāmena teorētiskā daļa 2016.gada 3.jūnijā.

 

Eksāmena norises vieta:

Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 161, Banku augstskolas telpās.

 

INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM PAR PIETEIKŠANOS EKSĀMENAM

IESNIEGUMA VEIDLAPA

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām vērsties Sertifikācijas centrā - Rīgā, Strēlnieku ielā 9-14, tālrunis: 67814250, elektroniskā pasta adrese: administratori@administratori.lv.

Izbeigta sertifikāta darbība

01.02.2016

Pieņemts lēmums par Robertam Šilingam izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00199 darbības izbeigšanu 01.02.2016.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Atsauksme par sadarbību ar Sertifikācijas centru

26.01.2016

Aicinām sniegt atsauksmi par sadarbību ar Administratoru asociācijas Sertifikācijas centru 2015.gadā.

Mums ir nozīmīgs Jūsu viedoklis un ieteikumi Sertifikācijas centra darbības pilnveidošanai un sadarbības uzlabošanai.

Atsauksmi lūdzam aizpildīt elektroniski līdz 15.02.2016.: ATSAUKSMEdrukāt >