Sākums>Apmācību centrs

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Strēlnieku iela 9-14, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Administratoru saimē uzņemti jauni kolēģi

25.11.2015

2015.gada 25.novembrī maksātnespējas procesa administratora sertifikātu saņēma 14 jaunie kolēģi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratoru asociācija novēl jaunajiem kolēģiem izturību un panākumus izaicinājumu pilnajā, nebūt ne vieglajā, tomēr ļoti interesantajā maksātnespējas procesa administratora profesijā, aizrautīgi pilnveidot sevi un spēt noturēt profesionalitāti visaugstākajā līmenī!

Administratoru asociācijas izsniegtie sertifikāti.

Maksātnespējas reģistra informācija.

Aktualizēts decembra kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns

24.11.2015

Administratoru asociācijas Apmācību centrs decembrī aicina uz šādiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem:

  • 07.12.2015. "Aktualitātes administratora darbā: valsts amatpersonas deklarācijas sagatavošana un iesniegšana VID" (5 ak.h). Pasākumu vadīs VID pārstāvji.
  • 08.12.2015. un 15.12.2015. "NLP metodes sadarbības veicināšanai ar problemātiskām personībām" (16 ak.h). Pasākuma vadītāji: Indra Melbārde - sertificēta NLP, koučinga, biznesa un Eriksona hipnozes trenere, praktizējošs koučs, Personības pilnveidošanas centra valdes priekšsēdētāja, NLP treniņseminārus vada kopš 2002. gada. Artūrs Zeltiņš - sertificēts NLP, koučinga un biznesa treneris, praktizējošs koučs. Personības pilnveidošanas centra valdes loceklis. NLP treniņseminārus vada kopš 2005. gada.
  • 10.12.2015. "Darba stresa un profesionālās izdegšanas profilakse" (atkārtojums) (5 ak.h). Pasākuma vadītāja: Guna Svence - Dr.psych. profesore. Darba pieredze: skolotājs, sociālpsiholoģisko treniņu vadītājs, konsultants, kreativitātes jomas un pozitīvās psiholoģijas pētnieks, dažādu administratora pienākumu izpildes pieredze - katedras vadītāja, 12 gadu pieredze RPIVA Psiholoģijas fakultātes dekāna amatā, 7 gadu pieredze katedras vadītāja amatā, psiholoģijas bakalaura un maģistra studiju programmu direktore RPIVA kopš 1999. gada. Piecu grāmatu psiholoģijā autore- pozitīvā psiholoģija, politiskā psiholoģija, attīstības psiholoģija par bērniem un pieaugušajiem.
  • 14.12.2015. "Izsoļu organizēšana elektroniskajā vidē" (5 ak.h). Pasākuma vadītāji: Kaspars Novicāns - sertificēts maksātnespējas procesa administrators, zvērināts advokāts, un Aija Vītola – Tiesu administrācijas Tiesu un zemesgrāmatu departamenta Izpildu lietu reģistra nodaļas vecākā referente.
Elektroniski reģistrēties kvalifikācijas pilnveides pasākumiem iespējams šeit.
 
Aicinām pieteikties uz kvalifikācijas pilnveide pasākumiem savlaicīgi! 

Par grozījumu spēkā stāšanās datuma atlikšanu

23.11.2015

Publicējam kolēģu zvērinātu advokātu Artas Snipes un Normunda Šlitkes vēstuli par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" grozījumu spēkā stāšanās datuma atlikšanu.

Skat. šeit

Izbeigta sertifikāta darbība

20.11.2015

20.11.2015. izbeigta maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00253 darbība Žannai Ābelei.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Administratora eksāmena rezultāti

16.11.2015

Administratora eksāmenu kārtoja pretendenti, kuri laika periodā no 13.07.2015. līdz 15.08.2015. pieteicās eksāmena kārtošanai un saņēma atļauju kārtot eksāmenu.

Eksāmenam pieteicās 39 pretendenti un atļauju kārtot eksāmenu saņēma 37 pretendenti.

14.10.2015. eksāmena praktiskajai daļai grāmatvedības jomā reģistrējās un to kārtoja 33 pretendenti.

15.10.2015. eksāmena praktiskajai daļai maksātnespējas jomā reģistrējās un to kārtoja 32 pretendenti.

16.10.2015. eksāmena teorētiskajai daļai reģistrējās un to kārtoja 32 pretendenti.

Eksāmena uzraudzību veica novērotāji - Tieslietu ministrijas, Maksātnespējas administrācijas un Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja deleģēti pārstāvji.

Eksāmenā pretendenti sniedza atbildes uz 12 jautājumiem.

Kritēriji eksāmena sekmīgai nokārtošanai: pretendenta sniegums katrā eksāmena jautājumā novērtēts ar 6 un vairāk punktiem, un eksāmena darba kopējais vērtējums ir vismaz 80 punkti.

Eksāmenu sekmīgi nokārtoja 14 pretendenti:

JĀNIS ĀBIKS

ALEKSANDRS BERJOZKINS

MARIJA BOGDANOVA

MARITA KATAJA-PAEGLE

VALĒRIJS KEPENTS

EVA ĶIBERMANE

AGNESE LIEPIŅA

JĀNIS MOORS

ANDRIS NURENBERGS

GINTS PUŠKUNDZIS

JĀNIS PUŠPURS

ANETE ROMANOVSKA

KALVIS VANAGS

GUNTA VĒVERE

Individuālais sniegums eksāmenā atspoguļots lēmumā par sertifikāta izsniegšanu vai lēmumā par atteikumu izsniegt sertifikātu un tas līdz 20.11.2015. elektroniskā dokumenta veidā tiks nosūtīts katram pretendentam uz iesniegumā par pieteikšanos eksāmena kārtošanai norādīto elektroniskā pasta adresi.

Par maksātnespējas procesa administratora sertifikāta saņemšanas laiku un vietu paziņosim individuāli.

EKSĀMENA STATISTIKA

Nākamais administratora eksāmens plānots 2016.gadā. Informācija par nākamo eksāmenu tiks paziņota  biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" tīmekļa vietnē www.administratori.lv 2016.gada janvārī.

Eksāmenu organizē biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" Sertifikācijas centrs.

Sertifikācijas centram saglabāta akreditācija

16.11.2015

Noslēgusies biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" Sertifikācijas centra uzraudzības vizīte, kuras ietvaros novērtēta sertificēšanas institūcijas atbilstība LVS EN ISO/IEC 17024:2012 standarta, maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanu reglamentējošo normatīvo aktu un Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja prasībām.

Sertifikācijas centra darbības novērtēšana norisinājās klātienē 04.09.2015. Sertifikācijas centra atrašanās vietā un 14.10.2015., 15.10.2015. un 16.10.2015. administratoru kvalifikācijas eksāmena norises laikā. Uzraudzības vizītes ietvaros veikta Sertifikācijas centra vadības sistēmas dokumentācijas un darbības novērtēšana, kā arī sertificēšanas procedūru pārbaude.

Saskaņā ar Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja 02.11.2015. paziņojumu  biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" Sertifikācijas centram saglabāta akreditācija atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17024:2012 standarta prasībām visā reglamentētajā jomā - maksātnespējas procesa administratoru sertificēšana.

Institūcijai piešķirts reģistrācijas Nr.LATAK-S3-411-05-2010.

Akreditācijas darbības laiks līdz 19.06.2019.

Izbeigta sertifikāta darbība

16.11.2015

14.11.2015. izbeigta maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00417 darbība Jānim Eglītim.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.drukāt >