Sākums>Apmācību centrs

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Strēlnieku iela 9-14, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Papildināts jūnija kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns

27.05.2015

Administratoru asociācijas Apmācību centrs jūnijā aicina uz vairākiem interesantiem un profesionālajā darbībā noderīgiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem:

 • 2.jūnijā „Administratīvo pārkāpumu lietvedība”;
 • 4.jūnijā „Intensīvā lietišķā angļu valoda” (turpinājums);
 • 11.jūnijā „Tiesiskās aizsardzības procesa aktuālās problēmas”;
 • 17.jūnijā „Valdes atbildība par dokumentu nenodošanu. Debitoru parādu novērtēšana.”;
 • 18. un 19.jūnijā „Sarunas kā darba instruments. Prasme pārliecināt.”.

Ar jūnija apmācību plānu un detalizētu informāciju par kvalifikācijas pilnveides pasākumiem varat iepazīties sadaļā „Apmācību centrs” (tiešā saite).

Pieteikšanās elektroniski šeit.

Līdz 2016.gada 1.janvārim atlikta valsts amatpersonas statusa ieviešana

21.05.2015

Informējam, ka 2015.gada 21.maijā Saeima ir pieņēmusi lēmumu līdz 2016.gada 1.janvērim atlikt valsts amatpersonas statusa piemērošanu maksātnespējas procesa administratoriem.

10 mīti un patiesības par maksātnespējas procesa administratoriem

20.05.2015

Lai kliedētu virkni sabiedrībā pastāvošo mītu par maksātnespējas procesa administratoriem un viņu darbu, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija apkopojusi biežāk izskanējušos apgalvojumus un sniedz atbildes par reālo situāciju un faktiem atbilstoši šobrīd spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam.
 
1) Administratoru darbība ir necaurspīdīga.
 
Šis apgalvojums neatbilst patiesībai. Maksātnespējas procesa administrators par savu darbību katrā maksātnespējas procesā, tajā skaitā par procesa izmaksām un savu atlīdzību, iesniedz ceturkšņa pārskatus valsts iestādei „Maksātnespējas administrācija”. Par pārskatu neiesniegšanu likumā paredzēts sods, ko minētā iestāde skrupulozi arī piemēro. Savukārt par saviem ienākumiem administrators iesniedz gada pārskatus Valsts ieņēmumu dienestam kā pašnodarbināta persona. Līdz ar to valsts rīcībā ir pieejama informācija gan par administratora darbību katrā maksātnespējas procesā, gan viņa kopējiem ienākumiem, praktizējot maksātnespējas procesa administratora profesijā. Turklāt jebkurš administratora lēmums vai rīcība ir pārsūdzami vai nu Maksātnespējas administrācijā, vai tiesā, un to personu loks, kas saskaņā ar likumu ir tiesīgas iesniegt sūdzības, ir ļoti plašs. 
 
2) Administratori regulāri pārkāpj interešu konflikta situāciju regulējumu.

Atbilstoši statistikai, kas ir arī Maksātnespējas administrācijas un Tieslietu ministrijas rīcībā, kopš 2009.gada tikai divos gadījumos tiesa atzinusi administratora personīgo ieinteresētību jeb interešu konflikta situācijas pastāvēšanu, kā rezultātā administrators ticis atcelts no maksātnespējas procesa administrēšanas, kā arī izbeigta administratora sertifikāta darbība. 
Kopumā kopš 2009.gada 1.janvāra Administratoru asociācijas Sertifikācijas centrs  ir izbeidzis 68 sertifikātu darbību. No tiem:
 • 32 administratori nav vēlējušies pagarināt sertifikātu atkārtotas sertificēšanas ietvaros;
 • 11 administratoriem konstatēti nepietiekami atkārtotai sertificēšanai nepieciešamie rādītāji; 
 • pieci administratori paši lūguši izbeigt sava sertifikāta darbību; 
 • pieci administratoriem konstatēts ierobežojums - sodāmība vai izbeigts kriminālprocess uz personu nereabilitējoša pamata; 
 • divu administratoru nāves gadījumā; 
 • 13 administratoriem par maksātnespējas procesu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, tajā skaitā par pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu. No šiem 13 tikai divi administratori ar tiesas lēmumu ir atcelti no procesiem, jo konstatēta administratora personiska ieinteresētība.

Administratoru asociācija izbeigusi sertifikātus trim maksātnespējas procesa administratoriem

19.05.2015

Lai nodrošinātu, ka maksātnespējas procesa administratoru profesijā darbojas tikai godprātīgas personas, kā arī izslēgtu neatbilstošu personu iespējas turpināt praktizēt profesijā, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija) šā gada pirmajos mēnešos par sistemātiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem un administratora pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu maksātnespējas procesos izbeigusi sertifikātu darbību trim maksātnespējas procesa administratoriem. 
 
Administratoru asociācijas Sertifikācijas centra vadītāja Inese Aleksejuka informē, ka konkrētajos gadījumos atbilstoši tiesas konstatētajam administratoru pārkāpumi radījuši neatgriezenisku kaitējumu maksātnespējas procesu efektivitātei un uzticamībai, tādēļ nav pieļaujams, ka šādus pārkāpumus izdarījušas personas turpina praktizēt maksātnespējas procesa administratora profesijā. I.Aleksejuka norāda, ka sertifikāta darbības izbeigšana ir galējs piespiedu līdzeklis gadījumos, kad administrators sistemātiski nenodrošina maksātnespējas procesa regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu.
 
Sertifikāta darbība izbeigta Ervīnam Polim, Lindai Zvaigznekalnei un Sergejam Ivanovam. 
 
Ervīnam Polim sertifikāta darbība izbeigta saistībā ar normatīvo aktu prasību neievērošanu un ļaunprātīgu savu pilnvaru izmantošanu kādā fiziskās personas maksātnespējas procesā, novilcinot kreditoram pienākošos līdzekļu izmaksu un liedzot fiziskajai personai īstenot savas tiesības. Tādēļ E.Polis, ņemot vērā viņa neattaisnojamo bezdarbību un radīto neatgriezenisko kaitējumu, ar tiesas lēmumu tika atcelts no maksātnespējas procesa, kas šajā gadījumā kalpoja par pamatu sertifikāta darbības izbeigšanai. 
 
Savukārt Linda Zvaigznekalne par pieļautajiem normatīvo aktu pārkāpumiem pēdējo divu sertifikāta darbības gadu laikā ar tiesas lēmumu atcelta no trim maksātnespējas procesiem. Vienā maksātnespējas procesā L.Zvaigznekalne bija vilcinājusi bankrota procedūras pabeigšanu un parādnieka saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu. Maksātnespējas administrācija un tiesa vairākkārt konstatējusi L.Zvaigznekalnes sistemātiskus normatīvo aktu prasību pārkāpumus, kavējot maksātnespējas procesu norisi un uzraudzību, kā arī nenodrošinot likumā noteikto mērķu īstenošanu savā lietvedībā esošajos maksātnespējas procesos.
 
Sergejam Ivanovam sertifikāta darbība izbeigta, pamatojoties uz apstākli, ka tiesa atcēlusi viņu no pienākumu pildīšanas saistībā ar ļaunprātīgu pilnvaru izmantošanu kādā juridiskas personas maksātnespējas procesā. Tiesa konstatēja administratora personisku ieinteresētību un interešu konflikta situāciju, kas radīja pamatotas šaubas par objektivitāti. Tāpat tiesa konstatēja administratoram piešķirto pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu šajā maksātnespējas procesā. Administrators bija panācis savas atlīdzības noteikšanu 80 procentu apmērā no atgūtās mantas, ko tiesa konkrētajā gadījumā atzina par pretēju Maksātnespējas likuma mērķim. Tāpat tiesa atzina, ka kreditori tikuši apzināti maldināti par patieso atlīdzības apmēru un ka administrators apzināti radījis situāciju, kurā maksātnespējas procesā iesaistītās personas netiek informētas par tā norisi. 
 
Saskaņā ar Maksātnespējas likumu administratora sertifikāta darbību izbeidz, ja tiesa ir atcēlusi administratoru, konstatējot ļaunprātīgu pilnvaru izmantošanu. Lēmumu par sertifikāta darbības izbeigšanu var pieņemt, ja pēdējo divu sertifikāta darbības gadu laikā tiesa par normatīvo aktu pārkāpumiem ir divas reizes atcēlusi administratoru no viņa pienākumu pildīšanās. Tāpat kopš šā gada 1.marta lēmumu par sertifikāta darbības izbeigšanu var pieņemt, ja administrators pieļāvis administratoru profesionālās ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu.
Šobrīd maksātnespējas procesa administratora profesijā praktizē 333 personas, savukārt atbilstoši maksātnespējas reģistra datiem šobrīd Latvijā ir ap 6000 aktīvu maksātnespējas procesu.

JAUNUMS - Juridisko personu maksātnespējas ekonomiskie aspekti

15.05.2015

Š.g. 26.maijā pirmo reizi Administratoru asociācijas Apmācību centrā notiks kvalifikācijas pilnveides pasākums "Juridisko personu maksātnespējas ekonomiskie aspekti". Semināru vadīs sertificēta praktizējoša tiesu eksperte ar specializāciju grāmatvedības tiesu ekspertīzē Jūlija Liodorova, kura jau kopš 2004.gada praktizē Valsts policijas Ekspertīžu centrā.

Kvalifikācijas pilnveides pasākumā tiks aplūkoti šādi jautājumi:

 1. Maksātnespējas definīcija Latvijā un citās valstīs.
 2. Atšķirība starp maksātnespēju un bankrotu.
 3. Ekonomistu pētījumi maksātnespējas noteikšanā un prognozēšanā.
 4. Starptautiski atzītie maksātnespēju raksturojošie rādītāji.
 5. Maksātspējas analīze pēc finanšu pārskatiem (praktiskais uzdevums).
 6. Specifika maksātnespējīgo uzņēmumu grāmatvedībā un gada pārskatu sastādīšanā.
 7. Maksātnespējīgo uzņēmumu aktīvu, saistību un dokumentācijas apzināšana un pārņemšana.
 8. Tīšās maksātnespējas pazīmes un atklāšanas algoritms.
 9. Maksātnespējas cēloņu noteikšana (praktiskais uzdevums). 
Semināra norises laiks: 26.maijā no plkst. 12:30 līdz plkst. 17:30. 
 
Pieteikšanās semināram elektoniski šeit.
 
Ar citiem maijā un jūnijā plānotajiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem varat iepazīties šeit.

Par valsts amatpersonas statusa piemērošanu maksātnespējas procesa administratoriem

12.05.2015

2015.gada 12.maijā, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā tika skatīts jautājums par likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsta amatpersonu darbībā” panta, kas atzīst administratorus par valsts amatpersonām, spēkā stāšanās atlikšanu uz 2016.gada 1.janvāri.

Komisijas deputāti ar balsu vairākumu nolēma atlikt minētās normas spēkā stāšanos līdz 2016.gada 1.janvārim. 
 
Savukārt Tieslietu ministrs šodien izplatījis paziņojumu (skatīt šeit), ar kuru aicina Saeimu neatlikt maksātnespējas administratoru profesijas reformu.
 
Atgādinām, ka Administratoru asociācija neatbalsta valsts amatpersonas statusa piemērošanu maksātnespējas procesa administratoriem.

Iepriekš minēto likumprojektu ar Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas atbalstītu priekšlikumu par termiņa atlikšanu paredzēts virzīt pieņemšanai Saeimas plenārsēdē.

Papildināts kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns maijam

11.05.2015

Aicinām iepazīties ar kvalifikācijas pilnveides pasākumu plānu maijam un savlaicīgi pieteikties dalībai Jūs interesējošajos semināros.

Aopmācību plāns aplūkojams šeit.

Izbeigta sertifikāta darbība

11.05.2015

08.05.2015 izbeigta maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00444 darbība Sergejam Ivanovam.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.drukāt >