Sākums>Apmācību centrs

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Strēlnieku iela 9-14, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Precizēta norises vieta kvalifikācijas pilnveides pasākumiem

09.04.2015

Administratoru asociācijas Apmācību centrs informē, ka 17.aprīlī plānotais kvalifikācijas pilnveides pasākums "Ģimenes maksātnespēja" un 27.aprīlī plānotais kvalifikācijas pilnveides pasākums "Trešo personu problemātika maksātnespējas procesos" notiks Administratoru asociācijas telpās Strēlnieku ielā 9-14, Rīgā.  

Valdes priekšsēdētāja O.Cera viedoklis žurnālā "IR" (02.04.2015.)

02.04.2015

Administratoru asociācija aicina Tieslietu ministriju adekvāti novērtēt Valsts kontroles revīzijā secināto.

Kopš Valsts kontroles (VK) publiskotā revīzijas ziņojuma „Vai valstī īstenotā maksātnespējas politika ir efektīva?” ir pagājušas divas nedēļas. Jau no pirmās dienas publisku uzmanību vairāk izpelnījās divi jautājumi: valsts zaudētā nauda un daži administratori, kuri revīzijas laikā piesaistījuši VK uzmanību, ēnā atstājot citas būtiskas revīzijā konstatētas problēmas, kuras, kā norādījusi VK, ir visu citu problēmu – blakņu – pamatā.

Paviršam lasītājam, visticamāk inerces pēc, secinājumi nāk prātā pat īpaši nepūloties – administratori nobēdzinājuši visus tos miljonus, ko valsts zaudējusi. Pirmie virspusējie secinājumi, iespējams, izprovocēja arī Valsts kontrolieri, kurai nācās publiski paust, ka „Skatīt maksātnespējas sistēmas sasāpējušos jautājumus tikai no administratoru darbības aspekta ir ērti, bet vienlaikus šauri, populistiski, un tas nerisina problēmu pēc būtības.” (avots: www.delfi.lv 27.03.2015.). VK revīzijas ziņojuma pamata tēze tomēr ir maksātnespējas politikas, uzraudzības un maksātnespējas procesa prioritāšu trūkums, pārmetot Tieslietu ministrijai (TM) ilggadēju mērķtiecīgas rīcības trūkumu.

Administratoru asociācija visu līdz šim pieņemto un nepārtraukti grozīto Maksātnespējas likumu izstrādes procesā atkal un atkal ir norādījusi uz pastāvošajām problēmām un konsekvences trūkumu, mainot maksātnespējas jomas tiesisko regulējumu, tomēr mūsu priekšlikumi lielākoties atstāti bez ievērības, pat neskatoties uz to, ka publiski maksātnespējas administratoriem tiek pārmestas saites te ar vienu, te otru politisko partiju. 

Administratoru asociācija neapšauba VK kompetenci un respektē satraucošās ziņas par administratoriem, kuru rīcības tiesiskums radījis šaubas. Diemžēl jāatzīst, ka Administratoru asociācijas rīcība ir ierobežota, līdz saņemsim oficiālu informāciju par konkrētiem administratoriem, par kuriem materiāli nosūtīti Ģenerālprokuratūrai (ĢP) izvērtēšanai, un par viņu iespējamajiem pārkāpumiem. Administratoru asociācija jau tūlīt pēc izskanējušā ir vērsusies gan VK, gan ĢP. 

Diemžēl patlaban neviens normatīvais akts neparedz šādas informācijas sniegšanu Administratoru asociācijai, taču, balstoties uz tās, mēs varētu veikt objektīvu izvērtēšanu un attiecīgu lēmumu pieņemšanu. Tāpēc Administratoru asociācija vēlas vērst TM uzmanību uz VK rekomendācijām, cerot sagaidīt adekvātus priekšlikumus maksātnespējas procesa uzlabošanai un uzraudzības sakārtošanai.

Aicinām uz semināru - diskusiju par ģimenes maksātnespējas procesu

26.03.2015

2015.gada 17.aprīlī Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina maksātnespējas procesa administratorus, advokātus, juristus un citus interesentus uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu - diskusiju par ģimenes maksātnespējas regulējumu, kas ieviets ar grozījumiem Maksātnesējas likumā, kuri stājās spēkā 2015.gada 1.martā. Grozījumi paredz, ka Maksātnespējas likumā noteiktās ieinteresētās personas kopīgi var iesniegt fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu.

Ņemot vērā to, ka normatīvajos aktos nav ietverts detalizēts maksātnespējas procesa regulējums ģimenes maksātnespējas gadījumā, ir aktuāli dažādi jautājumi par normu praktisko piemērošanu.

Dalību diskusijā jau ir apstiprinājis Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš un Latvijas Kredītņēmēju asociācijas pārstāvis Jānis Āboliņš. Uzaicināti arī Tieslietu ministrijas un Maksātnespējas administrācijas pārstāvji.

Diskusija 17.aprīlī notiks no plkst. 10:00 līdz 13:15.

Ar visiem aprīlī plānotajiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem varat iepazīties šeit.

Pietiekties diskusijai un citām apmācībām iespējams šeit.

Aicinām tieslietu ministru ieviest VK rekomendācijas maksātnespējas procesa uzlabošanai

25.03.2015

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija) piekrīt Valsts kontroles (turpmāk – VK) revīzijas ziņojumā par maksātnespējas procesa efektivitāti secinātajam, ka Latvijā nenotiek maksātnespējas nozares attīstības plānošana un nav definētas maksātnespējas procesa prioritātes, un aicina tieslietu ministru Dzintaru Rasnaču nekavējoties sākt rekomendāciju īstenošanu maksātnespējas procesa uzlabošanai, nevis izvairīties no atbildības par maksātnespējas nozares sakārtošanu.

Administratoru asociācija pauž gandarījumu par VK veikto maksātnespējas nozares izvērtējumu un piekrīt 2015.gada 19.martā publiskotā VK revīzijas ziņojuma secinājumiem, kuros uzsvērts, ka Latvijā trūkst konsekvences maksātnespējas nozares plānošanā, reformas tajā notiek haotiski un atrauti no prakses. VK ziņojumā norāda uz vairākiem būtiskiem trūkumiem līdzšinējā Tieslietu ministrijas (TM) darbībā attiecībā uz maksātnespējas nozares sakārtošanu, tāpēc Administratoru asociācija ir neizpratnē par tieslietu ministra D.Rasnača 2015.gada 24.martā LTV1 raidījumā “Rīta panorāma” pausto viedokli, ka maksātnespējas procesa reforma ir noslēgusies, kas acīmredzot liecina, ka TM neplāno ieviest VK rekomendācijas. 

“Administratoru asociācija aicina tieslietu ministru pārtraukt izvairīšanos no maksātnespējas nozares sakārtošanas un nekavējoties sākt Valsts kontroles rekomendāciju aktīvu ieviešanu maksātnespējas procesa efektivitātes uzlabošanai, kuru galvenajam mērķim jābūt finansiālās grūtībās nokļuvušu parādnieku saistību izpildei, maksātspējas iespējamai atjaunošanai un ļaunprātīgu maksātnespējas gadījumu izskaušanai,” uzsver asociācijas valdes priekšsēdētājs Olavs Cers. 
 
VK ziņojumā norāda, ka TM “kā par maksātnespējas jomu atbildīgā institūcija nav uzskatījusi par nepieciešamu sagatavot maksātnespējas politikas plānošanas attīstības dokumentu, kurā būtu noteikti ar maksātnespējas politiku sasniedzamie mērķi un rezultatīvie rādītāji – priekšnoteikums politikas efektivitātes mērīšanai. Tā rezultātā valstī nav skaidri noteikts maksātnespējas jomas attīstības virziens un nav iespējams nodrošināt konsekventu un pēctecīgu maksātnespējas politiku.” VK arī secina, ka “valstī kā prioritāte nav noteikta tādu darbību veikšana, lai, kur vien tas iespējams, maksātspēja tiktu atjaunota un, ja tas nav iespējams, parādsaistību segšanai tiktu atgūts pēc iespējas vairāk līdzekļu”. 

Administratoru asociācija uzskata par nepieļaujamu situāciju, ka pēc tik būtisku VK revīzijā konstatētu trūkumu atklāšanas TM plāno turpināt darbu tikai pie administratoru statusa izmaiņām, nerisinot VK akcentētos jautājumus par maksātnespējas procesa norisi un tā mērķu sasniegšanu. Pēc Administratoru asociācijas domām, administratoru darbības uzraudzības sistēma ir maināma, un, lai to īstenotu, nepieciešama esošās uzraudzības sistēmas pārskatīšana pēc būtības, izvērtējot procesā iesaistīto institūciju kompetenci.

Administratoru asociācija lūgs paskaidrojumus un papildus informāciju par publiski izkanējušo

23.03.2015

Saistībā ar publiski izskanējušo informāciju par iespējamiem pārkāpumiem trīs administratoru darbībā Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija) lūgs minētajiem administratoriem sniegt paskaidrojumus un papildus informāciju.
 
Pēc informācijas saņemšanas Administratoru asociācijas valde lems par saņemtās informācijas nodošanu izskatīšanai Ētikas komisijā.
 
Ņemot vērā, ka Administratoru asociācijas rīcībā nav informācijas par administratoru darbību konkrētos maksātnespējas procesos, Administratoru asociācija lūgs Valsts kontroli sniegt tai pieejamos datus par tiem 13 administratoriem un viņu iespējamiem pārkāpumiem, par kuriem Valsts kontrole ir informējusi Ģenerālprokuratūru.
 
Jau ziņots, ka kopš 2015.gada 1.marta Administratoru asociācija ir tiesīga lemt par maksātnespējas procesa administratoru sertifikāta darbības izbeigšanu, ja tiek rupji pārkāpts Maksātnespējas procesa administratoru profesionālās ētikas kodekss. Turklāt ētikas kodekss, kas 2015.gada 20.februārī tika apstiprināts Administratoru asociācijas biedru sapulcē, no 1.marta ir saistošs visiem maksātnespējas procesa administratoriem.

Valsts kontroles ziņojums izgaismo līdz šim publiski noklusētas problēmas

19.03.2015

„Administratoru asociācija ir gandarīta par Valsts kontroles veikto maksātnespējas nozares izvērtējumu, kas līdz šim ir vienīgais sistēmiskais audits maksātnespējas jomā. Valsts kontrole savā ziņojumā apstiprina mūsu iepriekš paustās bažas – valstij nav skaidrs redzējums par maksātnespējas nozares attīstību, maksātnespējas procesa mērķiem, kā arī administratoru uzraudzības sistēmisku pilnveidi,” norāda Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas (turpmāk – Administratoru asociācija) valdes priekšsēdētājs Olavs Cers, piebilstot, ka dažādas izmaiņas gan tiek veiktas regulāri, taču tās ir fragmentāras un sadrumstalotas.

Šodien publiskotais Valsts kontroles revīzijas ziņojums par maksātnespējas procesa efektivitāti valstī izgaismo vairākas līdz šim publiski noklusētas problēmas maksātnespējas jomā. Administratoru asociācija piekrīt Valsts kontroles konstatētajam, ka Latvijā trūkst konsekvences maksātnespējas nozares plānošanā, reformas tiek veiktas haotiski un atrauti no prakses.

Administratoru asociācija uzskata, ka pēdējo gadu laikā veiktie nepārtrauktie grozījumi Maksātnespējas likumā ir veicinājuši procesu necaurskatāmību, kā arī uzņēmēju un sabiedrības neizpratni par maksātnespējas procesa mērķi un norises principiem. „Šobrīd administratori, īstenojot maksātnespējas procesus, piemēro trīs dažādus likumus, kas reglamentē maksātnespējas procesu norisi. Turklāt katrs no šiem likumiem paredz ne tikai atšķirīgas procedūras, bet arī dažādus maksātnespējas procesa mērķus,” pauž O.Cers.

Administratoru asociācija tuvāko nedēļu laikā plāno padziļināti iepazīties ar Valsts kontroles ziņojumu un izvērtēt tur iekļautās rekomendācijas attiecībā uz maksātnespējas procesa administratoru darba pilnveidošanu.

Maksātnespējas procesos valsts zaudē līdzekļus novēlotu maksātnespējas pieteikumu dēļ

19.03.2015

Maksātnespējas procesos valsts kā kreditors zaudē jeb neatgūst līdzekļus novēlotu maksātnespējas procesa pieteikumu, fiktīvu kreditoru un izsoļu reiderisma dēļ, uzskata Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija).
 
Administratoru asociācija uzsver, ka valsts un citu kreditoru prasījumi maksātnespējas procesos netiek segti tādēļ, ka uzņēmumi, piesakot maksātnespēju, lielākoties jau ir iztukšoti – uzņēmumu aktīvi ir nobēdzināti un uzņēmumu kontos nav līdzekļu kreditoru prasījumu segšanai.
 
Papildus tam, ja procesā iesaistās parādnieka organizēti fiktīvi kreditori un izsolēs darbojas negodprātīgi grupējumi, maksātnespējas procesa administratoriem ir ierobežotas iespējas līdzekļu atgūšanai valsts un arī citu kreditoru interesēs.
 
Tomēr, pateicoties Administratoru asociācijas neatlaidīgai lēmumpieņēmēju uzmanības vēršanai uz šīm problēmām, daļa minēto jautājumu tiek risināti, piemēram, plānojot ieviest elektroniskās izsoles, kā arī piešķirot administratoriem tiesības vērsties tiesā par pirmšķietami fiktīvu kreditoru prasījumu noraidīšanu. 
 
Tomēr būtiskākajam jautājumam, kam Administratoru asociācija ilgstoši pievērsusi uzmanību – savlaicīgai maksātnespējas procesa pasludināšanas nodrošināšanai atbildīgās institūcijas nav pievērsušas pietiekamu uzmanību. 
 
Administratoru asociācija uzskata, ka, nenodrošinot savlaicīgu maksātnespējas procesa pieteikumu iesniegšanu, Valsts kontroles revīzijas ziņojumā norādītās problēmas atrisināt nebūs iespējams. drukāt >