Sākums>Apmācību centrs

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Strēlnieku iela 9-14, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

3.oktobra kvalifikācijas pilnveides pasākums - Administratoru asociācijas telpās

01.10.2014

2014.gada 3.oktobra kvalifikācijas pilnveides pasākums "PVN izkrāpšanas un izvairīšanās no nodokļu nomaksas nošķiršanas problēmjautājumi un to risinājumi" notiks Administratoru asociācijas telpās, Strēlnieku ielā 9-14, Rīgā.

Asociāciju pārsteidz neprofesionālā diskusija Saeimā par Maksātnespējas likuma grozījumiem

25.09.2014

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija) uzskata, ka Saeimas atbalstītie grozījumi Maksātnespējas likumā, kas paredz maksātnespējas procesa administratorus pielīdzināt valsts amatpersonām, ir sistēmiski nepareizi, turklāt diskusija par šo jautājumu Saeimā bijusi neprofesionāla un klišejiska.

Administratoru asociācija ir nepatīkami pārsteigta un pauž nožēlu par Saeimas deputātu nespēju iedziļināties maksātnespējas procesa un pastāvošo problēmu būtībā. Tādēļ Administratoru asociācija pieļauj iespēju vērsties pie Valsts prezidenta un lūgt neizsludināt šodien Saeimā apstiprinātos grozījumus Maksātnespējas likumā.

Administratoru asociacija norāda, ka nepiekrīt Saeimas lēmumam pielīdzināt administratorus valsts amatpersonām, jo tas nerisina nevienu no maksātnespējas procesu norisē pastāvošajām problēmām, par kurām asociācija jau vairākus gadus informējusi gan Saeimas deputātus, gan Ministru prezidentu, gan tieslietu ministru un Maksātnespējas administrāciju.
 
Akūtās un joprojām neatrisinātās problēmas maksātnespējas procesā ir, piemēram, fiktīvo kreditoru iesaiste maksātnespējas procesos, izsoļu reiderisms, uzņēmumu izzagšana un valdes locekļu nesodāmība par aktīvu un grāmatvedības dokumentu nobēdzināšanu, kā arī daudzas citas, kuras deputāti atsakās risināt, tā vietā aizbildinoties ar vienu – administratoru statusa maiņu, kas realitātē neizmainīs maksātnespējas procesa norisi.

Atklātā vēstule par maksātnespējas jomas sakārtošanu

23.09.2014

Ņemot vērā 2014.gada 22.septembra valdību veidojošo partiju koalīcijas sēdē lemto par atbalstu priekšlikumam likumprojektā „Grozījumi Maksātnespējas likumā” trešajā lasījumā, kas paredz amata darbībās maksātnespējas procesa administratorus pielīdzināt valsts amatpersonām, Administratoru asociācija ir sagatavojusi un nosūtījusi LR Saeimas deputātiem, Ministru prezidentei un tieslietu ministram atklātu vēstuli par maksātnespējas jomas sakārtošanu, aicinot politiķus un atbildīgās valsts amatpersonas nepieņemt sasteigtus, nepārdomātus un sistēmiski nepareizus lēmumus.

Atklātā vēstule.

Informācija pretendentiem par eksāmena norisi.

22.09.2014

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Sertifikācijas centrs ir izskatījis pretendentu iesniegumus par pieteikšanos maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmenam ar norises laiku 2014.gada 2.oktobrī un 2014.gada 3.oktobrī.

Eksāmenam reģistrējas pretendenti, kuri laika periodā no 2014.gada 7.jūlija līdz 2014.gada 15.augustam pieteicās eksāmena kārtošanai un ir saņēmuši paziņojumu par atļauju kārtot eksāmenu.

Par atļauju kārtot eksāmenu paziņots 21 pretendentam.

Eksāmena norises vieta: Rīgā, Dzirnavu ielā 33, 11.stāvā, Albert Hotel konferenču zālē Space.

Reģistrējoties eksāmenam, pretendents uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu: pasi vai personas apliecību.

Eksāmena praktiskās daļas norise 2014.gada 2.oktobrī:

 • Reģistrēšanās eksāmena praktiskajai daļai grāmatvedības jomā plkst.09.30; eksāmena praktiskā daļa grāmatvedības jomā plkst.10.00-12.00.
 • PĀRTRAUKUMS plkst.12.00-13.30.
 • Reģistrēšanās eksāmena praktiskajai daļai maksātnespējas jomā plkst.13.30; eksāmena praktiskā daļa maksātnespējas jomā plkst.14.00-17.00.

Eksāmena teorētiskās daļas norise 2014.gada 3.oktobrī: reģistrēšanās eksāmena teorētiskajai daļai plkst.09.30; eksāmena teorētiskā daļa plkst.10.00-12.30.

PAPILDU INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM

Eksāmena norises uzraudzībai ir uzaicināti un to novērotāju statusā veiks Maksātnespējas administrācijas un Tieslietu ministrijas pārstāvji.

Eksāmena programma (tēmu katalogs)

Eksāmena norises kārtība

Eksāmena uzraudzības kārtība

Kontaktinformācija: jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām vērsties Sertifikācijas centrā, Rīgā, Strēlnieku ielā 9-14, tālrunis 67814250, elektroniskā pasta adrese: administratori@administratori.lv.

Informācija pretendentiem par 02.10.2014 un 03.10.2014 eksāmena norisi.

22.09.2014

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Sertifikācijas centra informācija pretendentiem par 02.10.2014 un 03.10.2014 eksāmena norisi.

Administratoru asociācija aicina sasaukt Maksātnespējas jautājumu konsultatīvo padomi

19.09.2014

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija) aicina tieslietu ministru Gaidi Bērziņu sasaukt Maksātnespējas jautājumu konsultatīvo padomi, lai izstrādātu ieteikumus maksātnespējas procesa administratoru institūta turpmākai attīstībai.

Vēstulē tieslietu ministram Administratoru asociācija norāda, ka priekšlikumi grozījumiem Maksātnespējas likumā, kas attiecas uz administratora statusu un maksātnespējas administratoru institūta turpmāku attīstību, ir savstarpēji izslēdzoši. Turklāt par šiem priekšlikumiem nav notikušas debates ne valdības līmenī, ne arī līdz šim Saeimā. Tādēļ pirms gala lēmumu pieņemšanas nepieciešams vispusīgs šo priekšlikumu izvērtējums, ņemot vērā nozares plānoto attīstību kopumā.

„Administratoru asociācija uzskata, ka risinājumi maksātnespējas procesu īstenošanas uzlabošanai rodami tieši šim mērķim izveidotajā konsultatīvajā institūcijā, visām iesaistītajām pusēm klātesot. Nebūtu pieļaujama situācija, kad būtiski lēmumi tiek pieņemti, ņemot vērā tikai atsevišķu grupu intereses, piemēram, komercbanku, kas maksātnespējas procesā ir viena no ieinteresētājām pusēm,” norāda Administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Olavs Cers.

O.Cers uzskata, ka uz otro lasījumu iesniegtie deputātu priekšlikumi ir dažādi un parāda pavisam citu skatījumu uz iespējamo maksātnespējas procesa sistēmas attīstību, no kā secināms, ka iespējami vairāki attīstības scenāriji, un par tiem ir jāturpina diskusija.

„Līdz šim notikuši diezgan haotiski mēģinājumi risināt te vienu, te atkal citu ar maksātnespējas procesa norisi saistītu jautājumu, neskatot visus jautājumus kopsakarā. Maksātnespējas process ir komplicēts kā pulksteņa mehānisms, un, to labojot, atpakaļ sistēmā jeb mehānismā ir jāsaliek visas detaļas, pretējā gadījumā tas nestrādās,” norāda O.Cers.

Atbilstoši Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes nolikumam Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes uzdevumos ietilpst analizēt stāvokli valstī attiecībā uz maksātnespējas jautājumiem, kā arī izstrādāt ieteikumus par maksātnespējas jautājumu risināšanu valstī.

Maksātnespējas procesa administratora pretendenta apmācības laiks un vieta

17.09.2014

Biedrība „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” ir saņēmusi un izskatījusi iesniegumus par pieteikšanos uz maksātnespējas procesa administratora pretendenta apmācībām.

Informācija apmācību grupā iekļautajiem pretendentiem:

Apmācības notiks: Banku augstskolas telpās, konferenču zālē 1.stāvā.

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga.

Nokļūšana: skatīt Banku augstskolas mājas lapu

Apmācību apjoms: kopā 100 akadēmiskās stundas.

Laiks: atbilstoši grafikam

 Nodarbības Nr.   
Datums
Laiks
 ak.h   
1.nodarbība 03.10.2014. 
12:30-17:30
 5
2.nodarbība17.10.2014.12:30-17:30 6
3.nodarbība31.10.2014.12:30-17:30 6
4.nodarbība14.11.2014.12:30-17:30 6
5.nodarbība21.11.2014.12:30-17:30 6
6.nodarbība12.12.2014.12:30-17:30 6
7.nodarbība09.01.2015.12:30-17:30 6
8.nodarbība23.01.2015.12:30-17:30 6
9.nodarbība06.02.2015.12:30-17:30 6
10.nodarbība20.02.2015.12:30-17:30 6
11.nodarbība06.03.2015.12:30-17:30 6
12.nodarbība20.03.2015.12:30-17:30 6
13.nodarbība10.04.2015.12:30-17:30 6
14.nodarbība24.04.2015.12:30-17:30 6
15.nodarbība08.05.2015.12:30-17:30 6
16.nodarbība22.05.2015.12:30-17:30 6
17.nodarbība05.06.2015.12:30-17:30 5

Apmācību sākuma datums un laiks: 2014.gada 3.oktobris, plkst.12:30.

Apmācību beigu datums: 2015.gada 5.jūnijs.

Papildus informācija: Banku augstskolas tuvumā automašīnas bez maksas var novietot apkārtējās ielās (piemēram, Upes ielā, Hospitāļu ielā, Kareivju ielā, Zirņu ielā posmā no Kr.Valdemāra ielas līdz Skanstes ielai). Tuvākās maksas autostāvvietas atrodas pie veikala RIMI (Kr.Valdemāra ielā 112) un Maxima (Kr.Valdemāra ielā 118).

Kontaktpersona organizatoriskos jautājumos: Apmācību centra vadītāja Linda Sniega-Svilāne, tālr. 25441856.

Ierodoties uz apmācībām, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Atgādinām, ka atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumu Nr.1038 „Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība” 12.punktam, Biedrība „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” administratora pretendentam izsniedz apliecinājumu, ja viņš ir noklausījies vismaz 70% no programmas apjoma.

Paziņojums ievietots mājas lapā 2014.gada 17.septembrī

PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKŠANOS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORU PRETENDENTU APMĀCĪBAI

08.09.2014

Biedrība „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” (turpmāk – Administratoru asociācija), atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumiem Nr.1038 "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība", izsludina pieteikšanos maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācībai.

Apmācību programmā iekļauti šādi priekšmeti:
 • civiltiesības un civilprocess;
 • administratīvais process;
 • maksātnespējas process;
 • grāmatvedība un finanses;
 • nodokļi un to administrēšana;
 • ekonomika un komersantu pārvalde;
 • darba tiesības un darba aizsardzība;
 • lietvedība un arhīvniecība;
 • ētika.
Apmācību programmas apjoms – 100 akadēmiskās stundas (1 ak.h. = 45 min).

Apmācībai aicināta pieteikties jebkura persona, kura:
 • vēlas iegūt un/vai papildināt zināšanas par maksātnespējas procesa administratora darbību un maksātnespējas procesa norisi;
 • vēlas veidot savu profesionālo karjeru maksātnespējas procesa administratora profesijā.
Administratoru asociācija aicina interesentus pieteikties apmācībai līdz 2014.gada 15.septembrim


drukāt >