Sākums>Apmācību centrs

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Juridiskā un korespondences adrese: Ausekļa iela 3-7B, Rīga, LV-1010
Faktiskā adrese: Ausekļa iela 3-16B, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Apturēta sertifikāta darbība

01.12.2016

01.12.2016. pieņemts lēmums par Lindai Purenkovai izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00532 darbības apturēšanu līdz 31.05.2018.

Administratoru asoiciācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Sveicam svētkos!

17.11.2016

Izbeigta sertifikāta darbība

11.11.2016

11.11.2016. pieņemts lēmums par Aigaram Laizānam izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00569 darbības izbeigšanu Maksātnespējas likuma 17.panta 3.1 daļas kārtībā.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Atkārtoti sertificēti 3 administratori

10.11.2016

Atkārtotas sertificēšanas ietvaros 3 maksātnespējas procesa administratoriem pagarināta sertifikāta darbība nākamajam divu gadu periodam ar sertifikāta derīguma termiņu līdz 21.11.2018.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Saglabāta Administratoru asociācijas akreditācija

08.11.2016

Ar Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja 01.11.2016. akreditācijas lēmumu biedrībai "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" saglabāta akreditācija atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17024:2012 standarta "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām" un piemērojamo dokumentu prasībām reglamentētajā sfērā - maksātnespējas procesa administratoru sertificēšana.

Akreditācijas uzraudzības ietvaros 31.08.2016. notika biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" Sertifikācijas centra darbības novērtēšana klātienē Sertifikācijas centra arašanās vietā. Akreditācijas uzraudzības ietvaros veikta Sertifikācijas centra vadības sistēmas dokumentācijas un darbības novērtēšana, kā arī sertificēšanas procedūru pārbaude.

Institūcijai piešķirts reģistrācijas Nr.LATAK-S3-411-06-2010.

Akreditācijas darbības laiks līdz 19.06.2019.

Atkārtoti sertificēts 1 administrators

25.10.2016

Atkārtotas sertificēšanas ietvaros 1 maksātnespējas procesa administratoram pagarināta sertifikāta darbība nākamajam divu gadu periodam ar sertifikāta derīguma termiņu līdz 05.11.2018.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Informācija pretendentiem par eksāmena norisi

21.10.2016

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Sertifikācijas centrs ir izskatījis pretendentu iesniegumus par pieteikšanos administratora eksāmenam ar norises laiku 02.11.2016., 03.11.2016. un 04.11.2016.

Eksāmena reģistrācijas žurnālā ietverti un eksāmenam reģistrējas pretendenti, kuri laika periodā no 01.08.2016. līdz 02.09.2016. pieteicās eksāmena kārtošanai un kuriem ir paziņots par atļauju kārtot eksāmenu.

Par atļauju kārtot eksāmenu paziņots 15 pretendentiem.

Eksāmena norises vieta: Banku augstskola, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 161, 2.stāvā, 204.klausītavā.

Reģistrējoties eksāmenam, pretendents uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību.

Eksāmena norise:

Praktiskā daļa grāmatvedības jomā 02.11.2016.:

  • Reģistrēšanās eksāmenam plkst.09.30.
  • Eksāmens plkst.10.00-12.00.

Praktiskā daļa maksātnespējas jomā 03.11.2016.:

  • Reģistrēšanās eksāmenam plkst.09.30.
  • Eksāmens plkst.10.00-13.00.

Teorētiskā daļa 04.11.2016.:

  • Reģistrēšanās eksāmenam plkst.09.30.
  • Eksāmens plkst.10.00-12.30.

PAPILDU INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM

Noderīgi, gatavojoties eksāmenam: Tēmu katalogs un tiesību aktu saraksts, aktualizēti 02.10.2015.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām vērsties Sertifikācijas centrā, Rīgā, Ausekļa ielā 3-7B, tālrunis 67814250, elektroniskā pasta adrese administratori@administratori.lv

Satversmes tiesā ierosināta trešā lieta par administratora sertifikāta darbības izbeigšanu

13.10.2016

2016.gada 10.oktobrī Satversmes tiesas 3. kolēģija ierosināja lietu „Par Maksātnespējas likuma 17. panta 3.1daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”. Pēc Aloiza Stepēna un Ivitas Baumanes konstitucionālās sūdzības ierosinātā lieta ir jāsagatavo izskatīšanai līdz 2017.gada 9.martam.

Ar Satversmes tiesas lēmumu par lietas ierosināšanu sīkāk var iepazīties šeit.drukāt >